2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Dni Otwarte

HP 5-5 Łódź

Młodzież podczas Dni Otwartych

W dniach 22.03-23.03.2019 r. dyrekcja oraz grono pedagogiczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Łodzi zorganizowało Dni Otwarte, podczas których odbyły się spotkania z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami.

 

W tych dniach w budynku szkoły znalazło się również miejsce, w którym wychowawca z Hufca Pracy 5-5 przedstawiał zainteresowanym oferty jednostki OHP. Udzielono wielu porad o charakterze informacyjnym związanym z załatwieniem niezbędnych formalności koniecznych w procesie rekrutacji. Zainteresowanej młodzieży zostały przedstawione oferty edukacyjne współpracujących z nami szkół i zakładów pracy.

 

Młodzież podczas Dni Otwartych

 

Młodzież dowiedziała się także, że uczestnictwo w OHP to nie tylko nauka i praca, ale także liczne zajęcia pozaszkolne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz ciekawe wycieczki.

 

Dni Otwarte okazały się doskonałą okazją do propagowania działalności Hufca, poznania bogatej oferty OHP oraz poszerzenia kontaktów z młodzieżą.

 

Tekst i zdjęcia: Renata Latocha

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400