2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Tematyka zawodów przyszłości w MCK Łowicz

MCK Łowicz

Doradca i pedagog szkolny w trakcie zajęć

Doradca zawodowy MCK Łowicz we współpracy z pedagogiem szkolnym I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego panią Beatą Żuk rozpoczął cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży uczącej się w tej szkole. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 marca 2019 roku.

 

Młodzież ucząca się w liceum ogólnokształcącym w perspektywie czekającej ich decyzji zawodowej o dalszej drodze kształcenia bardzo potrzebuje informacji z zakresu doradztwa zawodowego i zawodoznawstwa. Omawiając wspólnie z doradcą czynniki, które wpływają na zawodowe decyzje ludzi spróbowali jednocześnie znaleźć odpowiedź na pytanie jak trafnie wybrać zawód i jak uniknąć pułapek.

 

Młodzież przyporządkowuje nazwy do opisów zawodów przyszłości

 

Drugą częścią zajęć było zagadnienie zawodów przyszłości. Przy ćwiczeniu polegającym na dopasowaniu zawodu do jego opisu, poznali zawody przyszłościowe z różnych branż. Przedstawiono także tendencje na obecnym rynku pracy oraz zawody, które są zagrożone automatyzacją, w których człowieka może w przyszłości zastąpić robot.

 

Na koniec doradca uświadomił uczestnikom, że Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łowiczu to nie tylko bezpłatne doradztwo ale także pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz realizacja projektów unijnych.

 

Pośrednik  opowiada o swojej pracy

 

Rozdano ulotki informacyjne i zachęcono do korzystania z porad indywidualnych określających predyspozycje zawodowe oraz badań za pomocą różnych narzędzi diagnostycznych w tym Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

 

Autor tekstu: Emilia Jastrząbek – doradca zawodowy MCK Łowicz

Autor zdjęć: Emilia Jastrząbek, Sylwia Szaleniec

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400