2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wolontariat w MCK Wieluń

MCK Wieluń

W trakcie warsztatów

25 marca 2019 r. w ramach wolontariatu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu p. Diana Stasiak, instruktor taneczny w szkole Egurrola Dance Studio w Łodzi przeprowadziła warsztaty taneczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skrzynnie oraz opowiedziała uczniom o zawodzie instruktora tanecznego.

 

Wcześniej w ramach wolontariatu  dla młodzieży odbyły się  spotkania grupowe i indywidualne na  temat rozwoju osobistego i roli trenera w tym procesie.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Skrzynnie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400