2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych w powiecie rawskim

MCK Rawa Maz.

Uczniowie ZS-CEZiU im. M. Kopernika na warsztatach.

W miesiącu marcu doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej wraz z Kadrą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach przeprowadzili warsztaty z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych w powiecie rawskim.  

 

W ramach współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Skierniewicach doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum OHP w Rawie Mazowieckiej wraz z doradcą MCIZ Panią Martą Lewandowską oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach Panią Iloną Paradowską przeprowadzili cykl warsztatów w placówkach oświatowych na terenie powiatu rawskiego promując w ten sposób działalność swoich instytucji oraz przeprowadzając warsztaty z zagadnień z doradztwa zawodowego.

 

Doradca zawodowy z MCIZ wraz z uczniami Zespołu Szkół w Sadkowicach

 

W dniu 19 marca doradca zawodowy MCK OHP w Rawie Mazowieckiej przeprowadzał zajęcia z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Na tych zajęciach młodzież uzupełniała testy zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych. Młodzież dowiedziała się również jaki typ osobowości zawodowej posiada na przykładzie testu wg. Hollanda.

 

W kolejnych zajęciach w dniu 21 marca doradca zawodowy MCK OHP w Rawie Mazowieckiej wraz z Kadrą CEiPM w Skierniewicach udali się na warsztaty do Zespołu Szkół w Sadkowicach. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej oraz planowanymi działaniami jednostki w najbliższym czasie.  Doradca zawodowy przedstawił młodzieży kolejne etapy w podejmowaniu decyzji przy określeniu celów zawodowych.

 

Sympatyczny uczeń rozwiązujący KZZ z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Maz.

 

26 marca doradca zawodowy z MCK OHP W Rawie Mazowieckiej wraz z doradcą zawodowym z MCIZ-u w Skierniewicach przeprowadzili zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Doradcy zawodowi przeprowadzili wśród młodzieży Kwestionariusze  Zainteresowań Zawodowych, które w najbliższym czasie zostaną omówione z uczniami. 

 

Tekst  – Kamil Stawiński doradca zawodowy

Foto – Kadra Pedagogiczna placówek oświatowych oraz doradca zawodowy MCK OHP Rawa Maz.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400