2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

II Sulejowski Integracyjny Turniej w Boccię

HP 5-2 Piotrków Tryb.

Nasi wolontariusze

Piotrkowski hufiec już od kilkunastu lat propaguje i rozpowszechnia grę boccia na terenie Piotrkowa, która jest znakomitym narzędziem na integrację osób niepełnosprawnych z uczestnikami hufca. Nie wymaga wysokiej sprawności fizycznej, jest statyczna, dlatego chętnie grają w nią osoby na wózkach lub z ograniczeniami ruchowymi.

 

Podczas rozgrywek

 

Boccia dostarcza także naszym podopiecznym wiele sportowych emocji, składnia do strategicznego myślenia, pożytecznie wypełnia czas wolny. Z naszymi podopiecznymi już z dobrymi umiejętnościami gry i kadrą wychowawczą hufca 26 marca 2019 roku zorganizowaliśmy na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie do którego uczęszczają nasi podopieczni kolejny już - II Sulejowski Integracyjny Turniej w Boccię.

 

Dyplomy

 

W turnieju wzięły udział 3 drużyn: WTZ KUBUSIE z Wolborza, WTZ KUBUSIE z Sulejowa, WTZ KUBUSIE z Bąkowej Góry, natomiast nasi podopieczni pełnili rolę sędziów oraz wolontariuszy wspierających niepełnosprawnych uczestników podczas rozgrywek.               Na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Bąkowej Góry, na II miejscu drużyna           z Wolborza , III miejsce zajęła drużyna z Sulejowa.  Za rok planujemy zorganizować kolejną, III już edycję turnieju.  

 

Tekst i foto

Ewa Sawicka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400