2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zduńskowolskie Targi Pracy

PPP Zduńska Wola

W dniu 26 marca 2019 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli odbyły się Targi Pracy. Celem przedsięwzięcia była prezentacja możliwości wsparcia dla młodzieży w celu efektywnego budowania własnej drogi zawodowej.

 

Do udziału w targach zaproszono lokalnych pracodawców m.in. Ferax, Plastem, Borg Automotive, Scanfil, Stemot, agencje pracy tymczasowej takie jak: Targetplus, W.T.S. oraz Policję i Zakład Doskonalenia Zawodowego. Punkt Pośrednictwa Pracy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej  w Zduńskiej Woli oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Łasku udzielali informacji dotyczącej wyboru ścieżki zawodowej i ofert pracy. Uczestnicy Targów wykazywali duże zainteresowanie  projektem „Od Szkolenia do zatrudnienia”, który będzie realizowany wkrótce. Osoby poszukujące pracy miały możliwość wypełnienia ankiety poszukującego pracy. Targi pracy spotkały się z dużym zainteresowaniem. Młodzież miała możliwość zapoznać się z  ofertami pracy, wymaganiami, warunkami pracy oraz odbywała bezpośrednie rozmowy z pracodawcami, przedstawicielami firm oraz agencjami.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w targach wszystkim pracodawcom, którzy zdecydowali się zaprezentować swoją ofertę oraz odwiedzającym. 

Sporządziła: Sylwia Tęsiorowska

 

Zdjęcia: Sylwia Tęsiorowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400