2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Dzień Aktywizacji Zawodowej w Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola


Uczestnicy Dnia Aktywizacji Zawodowej

 

26 marca 2019 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli odbył się Dzień Aktywizacji Zawodowej, w ramach którego doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej  i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku, przeprowadzili warsztaty z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

W spotkaniu wzięła udział młodzież klas maturalnych, która przygotowuje się do wejścia na rynek pracy. Doradcy zawodowi zapoznali młodzież z wymaganiami lokalnego rynku pracy i możliwościami zaistnienia na nim. Uczestnicy zajęć poznali różnorodne drogi i metody poszukiwania zatrudnienia oraz źródła informacji edukacyjno-zawodowych. Przeanalizowano bariery ograniczające i utrudniające poszukiwanie pracy, wynikające ze strony pracownika, pracodawcy oraz czynników niezależnych od nas.

 

Maturzyści dzięki zajęciom nabyli umiejętność analizowania ofert pracy i ogłoszeń oraz prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Wskazano uczestnikom najczęściej popełniane błędy, których powinno się unikać przy pisaniu życiorysów oraz szczegółowo omówiono informacje, jakie należy umieścić w cv i liście motywacyjnym. Ponadto przedstawiono cele i zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzono umiejętności w zakresie autoprezentacji i rozmowy z pracodawcą. Wszyscy uczestnicy zajęć mieli także okazję zbadać, dzięki stosowanym przez doradcę zawodowego narzędziom poznawczym, swoje predyspozycje i preferencje zawodowe. Znajomość własnych możliwości i ograniczeń w poszukiwaniu pracy jest bowiem ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie w znalezieniu wymarzonego stanowiska pracy.

 

Maturzyści aktywnie uczestniczyli w zajęciach i prowadzonych dyskusjach. Chętnie dzielili się własnymi przemyśleniami. Uczestnicy dzięki spotkaniu wyciągnęli ciekawe wnioski, które powinny stać się im pomocne przy efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Dodatkową atrakcją w tym dniu były Targi Pracy zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa   Pracy, w których uczniowie wzięli udział.

 


Uczestnicy Targów Pracy.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400