2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Giełda Pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy

PPP Łęczyca

 


Przedstawianie oferty pracy.

W dniu 27 marca br. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy odbyła się, kolejna już w tym roku, Giełda Pracy. Zorganizowana została we współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej Targetplus z Łodzi. Odbiorcami Giełdy byli natomiast głównie bezrobotni i poszukujący pracy młodzi ludzie, zainteresowani podjęciem zatrudnienia w charakterze pracownika produkcji.

 

Podczas spotkania rekrutacyjnego przedstawiciele Agencji Pracy wyjaśnili osobom przybyłym do PPP w Łęczycy na czym polega praca na oferowanym stanowisku, zapoznali je także z zakresem obowiązków, a także z wymogami, jakie powinien spełniać potencjalny pracownik firmy. Nie zabrakło również szczegółowych informacji na temat warunków pracy oraz korzyści płynących z zatrudnienia. Po przekazaniu wszystkich niezbędnych wiadomości oraz udzieleniu odpowiedzi na wszelkie pytania ze strony interesantów rekruterzy przystąpili do przeprowadzenia krótkich rozmów kwalifikacyjnych z zainteresowanymi podjęciem pracy osobami. Następnie natomiast ustalone zostały terminy badań lekarskich oraz szkoleń BHP. Etapem końcowym było podpisanie stosownych dokumentów umożliwiających podjęcie pracy.

 

Giełda Pracy w PPP w Łęczycy cieszyła się, jak zawsze, dużym zainteresowaniem. Z racji tego zostało zaplanowane kolejne spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się już w kwietniu.

 

 

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Sterlińska - pośrednik pracy w PPP Łęczyca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400