2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w Zduńskiej Woli

5-15 Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli

 


Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu Ryszard  Wardęga, Pracodawca  Grzegorz Sapiejka, były Wychowawca Hufca  Pracy Andrzej Nowak, Kadra Hufca Pracy, uczestnicy konkursu

W dniu 28 marca 2019 roku 25 uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z terenu powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego wzięło udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Najsprawniejszy w zawodzie 2019”. Głównym celem konkursu było wykazanie się znajomością przepisów BHP oraz prawa pracy. W konkursie wzięli udział reprezentanci  21 zakładów pracy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu Ryszard Wardęga, Pracodawca Grzegorz Sapiejka oraz były Wychowawca Hufca Pracy Andrzej Nowak.

 


Uczestnicy z Łasku i Zduńskiej Woli podczas rozwiązywania testu

Na uczestników konkursu czekał zestaw 50 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Wychowawczą Hufca Pracy. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce (48 pkt.) – Emilia Brzezińska z Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

II miejsce (47 pkt.) – Aleksandra Grzanka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

III miejsce (46 pkt.) – Anna Kroczyńska z Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

IV miejsce (45 pkt.) – Bartłomiej Ludwisiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

V miejsce (44 pkt.) – Ewelina Więckowska z Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

VI miejsce (41 pkt.) – Karolina Torzewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

 


Uczestnicy ze Zduńskiej Woli oraz Poddębic podczas rozwiązywania testu

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsza szóstka nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy. Emilia Brzezińska z Piekarni „Grejdi-Dymińscy Sp.j” w Zduńskiej Woli oraz Aleksandra Grzanka ze sklepu odzieżowego „Sandro Jeans” w Łasku będą reprezentować Hufiec Pracy w etapie wojewódzkim konkursu.

 


Kadra Hufca Pracy, Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w  Sieradzu Ryszard  Wardęga, Pracodawca Grzegorz Sapiejka oraz najlepsza szóstka konkursowa

 

Na zakończenie spotkania Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Ryszard Wardęga Kierownik PIP w Sieradzu pogratulowali wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, podkreślając wysoki poziom przygotowania merytorycznego młodzieży przez Kadrę Hufca Pracy. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Katarzyna Wajman

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400