2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Dzień Otwarty Punktu Pośrednictwa Pracy w Łęczycy

PPP Łęczyca

 


Uczestnicy Dnia Otwartego PPP w Łęczycy

 

28 marca 2019 r. Punkt Pośrednictwa Pracy w Łęczycy zorganizował Dzień Otwarty placówki, podczas którego wszyscy pojawiający się w jednostce petenci mogli uzyskać szczegółowe informacje zarówno na temat aktualnych ofert pracy dostępnych w PPP w Łęczycy, jak i również na temat szerokiej działalności  OHP skierowanej do młodych ludzi, np. poradnictwa zawodowego, planowanych kursów i szkoleń oraz realizowanych programów i projektów.

 

Ponadto pośrednik pracy udzielał zainteresowanym wskazówek, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne, jakie informacje warto w nich zamieścić, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na pracodawcy.

 

Każdy gość Punktu Pośrednictwa Pracy w Łęczycy mógł również otrzymać poradę dotyczącą aktywnych i efektywnych metod poszukiwania pracy, np. za pomocą Internetu.

 


Uczestnicy Giełdy Pracy podczas Dnia Otwartego PPP w Łęczycy

 

Podczas Dnia Otwartego odbyła się także Giełda Pracy, zorganizowana we współpracy z firmą ARVATO Bertelsmann. Dzięki temu, osoby, które zjawiły się w jednostce, miały możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertą pracy oraz spotkania z przedstawicielami firmy. W rezultacie, wiele z nich wyraziło zainteresowanie proponowanym stanowiskiem pracy i już niedługo będą mogły podjąć zatrudnienie.

 

Dzień Otwarty PPP w Łęczycy przyciągnął przede wszystkim wiele osób młodych, które już niebawem zakończą edukację w szkole średniej i które właśnie wkraczają na rynek pracy. Poza tym PPP w Łęczycy odwiedziło wiele osób bezrobotnych, które potrzebowały pomocy i wsparcia w procesie poszukiwania zatrudnienia.

  

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Sterlińska - pośrednik pracy w PPP Łęczyca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400