2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Popularyzacja przedsiębiorczości w Zduńskiej Woli

PPP Zduńska Wola, MCIZ Zduńska Wola

Uczestnicy podczas zajęć

 

W ramach popularyzacji przedsiębiorczości Punkt Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli zorganizował w dniu 29.03.2019 spotkanie pt. „Przedsiębiorczość - prawne aspekty. Trening umiejętności przedsiębiorczych” prowadzone przez doradcę zawodowego z MCIZ OHP w Zduńskiej Woli.

 

Zajęcia miały na celu rozwijanie podstaw przedsiębiorczych, a także przygotowanie młodzieży do racjonalnego planowania swojej ścieżki rozwoju zawodowego i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy i prawidłowego na nim funkcjonowania.

 

Uczestnicy zostali wyposażeni w  wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poruszano również zagadnienia dotyczące prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych oraz księgowych aspektów prowadzenia własnej firmy. Młodzi ludzie uczyli się pisać biznesplan, prowadzić negocjacje oraz promować własną firmę. Część zajęć dotyczyła badania predyspozycji przedsiębiorczych, poznawania instytucji wspierających osoby planujące założyć firmę, a także źródeł jej finansowania.

 

Tekst i zdjęcia : Sylwia Tęsiorowska-pośrednik pracy PPP OHP Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400