2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Hufcowy konkurs ”Najsprawniejszy w zawodzie 2019”

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP 5-23 podczas rozwiązywania testu

29 marca 2019 roku w Hufcu Pracy 5-23 w Skierniewicach  odbył się etap lokalny konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019”. Celem konkursu było podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych, poszerzanie wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, upowszechnianie wiedzy związanej z  prawami i obowiązkami pracownika a także wyłonienie laureatów na konkurs wojewódzki. 

 

Ponadto inicjatywa ta miała na celu  zmotywowanie uczestników do podjęcia wyzwań, propagowanie idei zmagań konkursowych jako działania dodającego młodzieży pewności i sprawności konkurencyjnej, kształtowanie postaw zgodnych z zasadą fair play.

 

Do konkursu przystąpiło 10 uczestników, z klasy ósmej szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum. Uczestnicy zmierzyli się z testem składającym się z 40 pytań związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Najlepszy wynik uzyskała dwójka uczestników z trzeciej klasy gimnazjum, która będzie reprezentowała Hufiec Pracy 5-23 na etapie wojewódzkim.

 

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

 

Tekst i zdjęcia: Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400