2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konferencja Profilaktyczna w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz i CEiPM Sieradz

Prowadzenie konferencji przez Jolantę Pietrzak i Władysława Kelera

W dniu 29 marca 2019r. w Sieradzkim Centrum Kultury w Sieradzu odbyła się XII Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości pod hasłem  „Bez uzależnień żyje się piękniej”. Jak przypomina prezes stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” Władysław Keler, obchody Dnia Trzeźwości wzięły swój początek od inicjatywy Ewy Cendrowskiej, twórczyni programu „Wódko pozwól żyć” emitowanego w telewizji publicznej na przełomie lat 80. i 90 - tych.

 

Spośród zaproszonych gości udział w konferencji wzięli: poseł na sejm Paweł Rychlik, Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, zastępca Prezydenta Miasta Sieradza Rafał Matysiak, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Gminy Sieradz, Urzędu Miejskiego w Warcie, MOPS, instytucji kulturalno-oświatowych, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz Gminnych Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roli konferansjerów wystąpili Jolanta Pietrzak - Komendant 5-16 HP w Sieradzu oraz Władysław Keler - prezes Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań”.

 

Wypełniona po brzegi sala Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu

 

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Sieradza i okolic, którzy bardzo licznie przybyli do Sieradzkiego Centrum Kultury, aby wysłuchać wystąpień zaproszonych gości. Imprezę uroczyście otworzył wiceprezydent Sieradza, Rafał Matysiak. Słowa uznania skierował w stronę organizatorów za wytrwałość w kontynuacji tego przedsięwzięcia, które odbija się coraz szerszym echem w społeczności lokalnej. Słowami Świętego Jana Pawła II, patrona OHP „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” – rozpoczął swoje przemówienie poseł na Sejm RP Paweł Rychlik. Mówił o wyzwaniach jakie stoją przed młodymi osobami zanim ukształtują swoją osobowość jako świadomi uczestnicy życia społecznego. Następnie młodzież wysłuchała prelekcji pani Małgorzaty Cajdler-certyfikowanego terapeuty ds. uzależnień. Swoje opinie i przemyślenia na temat problemu uzależnień skierowali do zgromadzonych prodziekan Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof. nadwz. dr hab. Jakub Bartoszewski oraz dziekan Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Sieradzu, dr Jacek Cheda. Wystąpienia zaproszonych gości nawiązywały do historii organizacji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości a także do wymownego hasła tegorocznej konferencji „Bez uzależnień żyje się piękniej”.

 

Laureaci Konkursu Profilaktycznego

 

Po części oficjalnej ogłoszono wyniki konkursu profilaktycznego jaki zorganizował Hufiec Pracy 5-16 we współpracy z Urzędem Miejskim w Warcie. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu fotografii lub utworu literackiego  dotyczącej problematyki uzależnień wśród młodzieży oraz wymyśleniu hasła przewodniego tegorocznej konferencji. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością i talentem co potwierdza sens organizacji takich przedsięwzięć, mających niewątpliwie pozytywny wpływ na ludzi młodych podatnych na destrukcyjny wpływ środowisk zdemoralizowanych. Autorem zwycięskiego hasła została Natalia Palma z SP nr 10, w kategorii foto zwyciężyła Katarzyna Małecka z II LO, a nagrodę w kategorii utwór literacki przyznano Aleksandrze Głuch z SP nr 10. Wyróżnienia powędrowały do Anny Kacprzak, Angeliki Owczarek oraz do Izabeli Marczak.  

 

Występ artystyczny młodzieży Zespołu Inicjatyw Twórczych II LO w Sieradzu.

 

Kolejnym punktem programu był krótki występ artystyczny przygotowany przez Zespół Inicjatyw Twórczych z II LO w Sieradzu Przedstawienie przygotowane przez uczniów traktowało o problemach młodzieży, zmagającej się z problemem uzależnienia w domu rodzinnym. Spektakl cieszył się ogromnym uznaniem, dzięki świetnym umiejętnościom improwizacyjnym młodych aktorów. Zaproszeni goście mogli skorzystać również z oferty Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, dotyczącej profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych w literaturze specjalistycznej i popularno-naukowej. Tegoroczną, XII już Konferencję zakończył występ „Kapeli PSP” z koncertem profilaktycznym „Razem Bezpieczniej”.

 

Tekst: Marta Chudecka

Zdjęcia: Marta Chudecka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400