2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w Radzyniu Podlaskim.

HP 5-24 Rawa Maz.

Uczestniczka w trakcie zwiedzania Regionalnego Muzeum Cebularza

W dniach 26-28 marca 2019 r. uczestniczka Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej Magda Malicka jako przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Młodzieży ŁWK OHP i v-ce przewodnicząca Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP wraz z opiekunem Wojewódzkiej Rady Młodzieży ŁWK OHP p. Kingą Gudanis uczestniczyła w spotkaniu Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w Radzyniu Podlaskim.

 

W pierwszym dniu spotkania zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży, które miały na celu wyposażyć młodzież w umiejętności i wiedzę dotyczące m.in. pracy w samorządzie. Uczestnicy zdobyli także wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzień ten zakończył się spotkaniem z Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem i Komendantem 3-18 ŚHP w Lublinie Jackiem Burym nt. działań młodzieży na kresowych cmentarzach. W następnym dniu młodzież spędziła czas na zwiedzaniu miasta Lublin. Mieli okazję podziwiać Zamek Lubelski – Dziedziniec Zamku, Baszta, Kaplica Trójcy Świętej, Regionalne Muzeum Cebularza, Stare Miasto, w tym zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej z inscenizacją, Muzeum Aptekarstwa oraz Punkt Widokowy na Wieży Trynitarskiej.

 

 Uczestnicy Spotkania podczas wycieczki do Lublina

 

Podczas wizyty w Regionalnym Muzeum Cebularza każdy dowiedział się czegoś z historii Lublina, poznał legendę i przepis na cebularze oraz odkrył właściwości jego składników.

 

Ostatnim punktem kulminacyjnym wycieczki był obiad w Restauracji Sielsko Anielsko na Starym Mieście. W drugim dniu zostało zorganizowane także szkolenie dla kadry pt. „Wsparcie samorządności w środowisku młodzieży OHP”. Ostatni dzień był podsumowaniem Spotkania gdzie młodzież miała za zadanie zaplanowanie inicjatywy do realizacji w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r., wynikającej z hasła Ziemia to nasz wspólny dom.

 

Autor tekstu i zdjęć: Kadra Hufca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400