2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie Klubu Absolwenta

HP 5-16 Sieradz

Uczestnicy Klubu Absolwenta 5-16 HP w Sieradzu

W dniu 29 marca 2019 r. 5-16 HP w Sieradzu zorganizował spotkanie Klubu Absolwenta. Młodzież pomimo obowiązków wynikających ze stosunku pracy, staży zawodowych oraz uzupełnienia wykształcenia doceniła możliwość spotkania z kadrą HP.

 

Absolwenci przede wszystkim poszerzyli wiedzę z zakresu oferty kursów zawodowych oraz możliwości udziału w projektach systemowych realizowanych przez OHP a finansowanych z Funduszy Europejskich. Ponadto młodzież opowiedziała o sferze osobistej jak również o funkcjonowaniu na lokalnym rynku pracy po ukończeniu kształcenia zawodowego.

 

Wszyscy z uczestników spotkania podjęli zatrudnienie lub skorzystali z możliwości stażu zawodowego ponadto podjęli chęć uzupełnienia wykształcenia w szkole dla dorosłych. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Młodzież z zainteresowaniem przyjęła informacje o ofercie przygotowanej dla absolwentów OHP.

 

Tekst. Marta Chudecka

Foto: Katarzyna Trzeciak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400