2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Szkolenie dla kadry EURES w ŁWK OHP

ŁWK OHP, CEiPM Łódź

Kadra EURES

W dniu 29 marca 2019 odbyło się w siedzibie CEiPM Łódź przy ul. Pomorskiej 40 kolejne z cyklu szkolenie EURES dla kadry ŁWK OHP. Szkolenie przygotował i poprowadził doradca EURES z ŁWK OHP – Katarzyna Leśnik.

 

Na szkoleniu byli obecni asystenci EURES z Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży podległych pod Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z woj. łódzkiego.

 

Program szkolenia obejmował zagadnienia takie jak omówienie postępu w realizacji Krajowego Planu Działań EURES na 2019 rok a także projektu informacyjno-promocyjnego „EURES GO-FURTHER edycja 3”, tworzenia odpowiednich treści do profili OHP w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Linkedin oraz podejmowania dodatkowych inicjatyw w ramach EURES na rzecz zainteresowanej młodzieży.

 

Spotkanie było również doskonałą okazją do dyskusji i wymiany informacji dotyczących praktycznych wskazówek realizacji pośrednictwa pracy w ramach EURES.

 

Wszystkie zebrane osoby ustaliły również wspólnie z prowadzącym szkolenie doradcą EURES z ŁWK OHP zagadnienia do omówienia na następne szkolenie przewidziane do realizacji w II kwartale 2019 roku.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Leśnik (ŁWK OHP), Agnieszka Kabzińska (CEiPM Łódź)

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400