2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Podziel się tym co masz”

HP 5-24 Rawa Maz.

Uczestnicy Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 Rawa Maz. wraz z komendantem hufca, dyrektorką PPP p. A. Malik i jej pracownikiem

 

W dniach 25.03-03.04.2019 r. uczestnicy Klubu Aktywnych Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka wraz z kadrą hufca wzięli udział w akcji „Podziel się tym co masz”. Inicjatywa polegała na ogłoszeniu i zbiórce wśród uczniów i nauczycieli szkoły zabawek edukacyjnych dla dzieci korzystających na co dzień z oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

 

Na cele akcji przekazywać można było zarówno rzeczy nowe, jak i niezniszczone rzeczy używane. Dlatego też poza tym, że inicjatywa ma niezwykle szczytny cel, jest ona także wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą pozbyć się nadmiaru nieużywanych już zabawek i książek. Warto wziąć pod uwagę fakt, że mimo trudnej sytuacji materialnej wielu uczniów, potrafią oni podzielić się tym co mają.

 

Aktywni zakończyli akcję z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz dzieci pozostających w potrzebie. Przedsięwzięcie miało znaczenie symboliczne, bez wątpienia jednak podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...),integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego że wspólnie możemy zdziałać więcej!

 

Autor tekstu i zdjęć: Kadra Hufca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400