2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Rozstrzygnięcie Konkursu na Kartę Wielkanocną w Łodzi

Łódzka WK OHP

Komisja Konkursowa podczas oceny prac: od prawej Duszpasterz Łódzkiej WK ks. Mirosław Marczak, Wojewódzki Komendant Barbara Stanisława Günther, Specjalista ds. kształcenia i wychowania – Kinga Gudanis, Specjalista ds. archiwum – Anna Ścibut

 

4 kwietnia w siedzibie Łódzkiej WK OHP odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu na Kartkę Wielkanocną.

 

Prace zgłoszone na wojewódzki etap Konkursu

Celem konkursu organizowanego przez Krajowe Duszpasterstwo OHP było m.in. zachęcenie młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Wielkanocnych, refleksji nad sensem świętowania, pobudzenie wyobraźni i przyczynienie się do rozwoju artystycznych uzdolnień oraz kultywowanie tradycji Świąt.

 

 

Prace zgłoszone na wojewódzki etap Konkursu

 

Tegoroczny Konkurs na projekt Kartki Wielkanocnej spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży hufców pracy województwa łódzkiego. Na konkurs nadesłano 54 prace plastyczne wykonane z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów. 

 

 

Prace zgłoszone na wojewódzki etap Konkursu

 

Komisja konkursowa Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP pod przewodnictwem Duszpasterza księdza Mirosława Marczaka zakwalifikowała 17 wyróżnionych prac do udziału w ogólnopolskim etapie konkursu.

 

Wyróżnione Kartki Wielkanocne

 

Wszystkim laureatom życzymy powodzenia podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

 

Tekst: Kinga Gudanis

Foto: Tomasz Pawlak

 

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400