2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Jak wybrać szkołę?

MCK Wieluń

Rodzice mieli wiele pytań do pracowników MCK

W dniu 4 kwietnia 2019 r. pracownicy  Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu na zaproszenie dyrekcji Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach spotkali się  z rodzicami uczniów III klasy gimnazjum i VIII klasy podstawówki.

 

Na spotkaniu poruszono temat w jaki sposób rodzic może pomóż swojemu dziecku w podjęciu bardzo ważnej decyzji, którą jest wybór dalszej ścieżki edukacji. Doradca zawodowy omówił także ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieluńskiego i obecne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Zachęcono również do skorzystania z usług rynku pracy oferowanych przez OHP. Szczególnie zwrócono uwagę na możliwość zapisania się do projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia”, który dla wielu młodych osób może być dobrym sposobem na wejście na rynek pracy.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400