2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Łódź znana i nieznana” – program autorski w obiektywie jego uczestników

HP 5-6 Łódź

Z początkiem kwietnia zakończył się program autorski pt. „Łódź znana i nieznana” prowadzony w Hufcu Pracy 5-6. W jego trakcie uczestnicy zapoznawali się z kulturą i historią miasta Łodzi oraz poznawali jej architekturę i atrakcje.

 

Ulica Piotrkowska w obiektywie uczestników programu

Program cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, która dzięki udziałowi w nim mogła zwiedzić:

·                     Muzeum Miasta Łodzi poszerzając swoją wiedzę o historii wielokulturowej i wielowyznaniowej Łodzi oraz poznając najsłynniejszych mieszkańców miasta

·                     „Białą Fabrykę” – Muzeum Włókiennictwa poznając historię rozwoju przemysłu miasta włókienniczego na przykładzie imperium Geyerów,

·                     Muzeum Pałac Herbsta zapoznając się z rozwojem miasta i jego kulturą na przełomie XIX i XX w. poprzez poznanie losów rodziny Herbstów,

·                     ulicę Piotrkowską – najdłuższy deptak w Europie wraz z jego niezwykłą architekturą oraz Księży Młyn.

 

Łódzkie murale – wiecie gdzie je znaleźć?

 

W trakcie zajęć młodzież poznała również sztukę cmentarną wielowyznaniowej Łodzi oraz sztukę uliczną – podziwiając wielkoformatowe murale, a także największe atrakcje Łodzi nieobjęte programem.

 

Zasłużeni dla Łodzi – fresk przy Piotrkowskiej 71

 

O wielkim zaangażowaniu w uczestnictwo w projekcie świadczą liczne zdjęcia wykonane przez uczestników oraz aktywne włączenie się w planowanie kolejnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym i zapowiedziana chęć udziału w innych wyjściach i wycieczkach organizowanych przez Hufiec.

 

Tekst: Bożena Pelińska

Zdjęcia wykonane zostały w trakcie programu przez jego uczestników.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400