2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

XVII Targi Edukacyjne w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz.

Kadra MCK OHP, CEiPM w Skierniewicach wraz z Dyrektorem  Ryszardem Targowskim

 

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyły się XVII Targi Edukacyjne. Kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP oraz Kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach oraz Dyrektorem CEiPM OHP Skierniewice p. Ryszardem Targowskim i kadra Hufca Pracy 5-24 OHP w Rawie Mazowieckiej prezentowała działalność OHP.

 

Organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckie i Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka. W Targach udział wzięły szkoły ponadgimnazjalne z powiatu rawskiego i okolic oraz instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną wśród młodzieży, czyli jednostki OHP.

 

Oficjalne rozpoczęcie XVII Targów Edukacyjnych przez Wicestarostę  Jacka Otulaka

 

Na początku imprezy Wicestarosta rawski Jacek Otulak oraz Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Bożena Woźniak wraz z Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach Ryszard Targowski powitali wszystkich uczestników i zaprosili do poszczególnej prezentacji każdą instytucje i szkołę biorącą  udział w Targach.

 

Młodzież licznie zgromadzona na Targach chętnie korzystała z prezentowanych ofert edukacyjnych. Szkoły i instytucje zapraszały do siebie młodzież poprzez rozmowy z uczniami danych szkół oraz usługami kosmetycznymi.

 

Młodzież na targach

 

Ponadto młodzież mogła skorzystać z folderów i poradników prezentujących działalność OHP. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele różnych instytucji mieli także okazję oprócz młodzieży gimnazjalnej poznać działalność rawskich jednostek OHP. Udzielano wielu konsultacji z doradztwa zawodowego oraz prezentowano aktualne oferty pracy  dostępne w MCK OHP Rawa Mazowiecka. Promowano także projekty „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” oraz platformę ECAM.

 

Na zakończenie Targów prezentowane szkoły i instytucje otrzymały podziękowania za udział w Targach oraz wręczono przedstawicielom każdej jednostki pamiątkowy upominek.

 

Tekst: Kamil Stawiński doradca zawodowy MCK Rawa Mazowiecka

Zdjęcia: Kamil Stawiński oraz Martyna Kryczka - wychowawca Hufca Pracy 5-24

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400