2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej



Wydarzenia

Hufiec Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka na „Dniu Otwartym”

HP 5-24 Rawa Maz.

Powitanie przybyłych gości przez dyrektora szkoły p. Radosława Kaźmierczaka

W dniu 06.04.2019r kadra Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka wzięła udział w „Dniu Otwartym” szkoły organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

 

Uczestniczki hufca z komendantem p. Bożeną Krawczyk

 

Celem Dnia otwartego było promowanie szkoły i Hufca Pracy wśród młodzieży kończących gimnazjum i szkołę podstawową. Przedsięwzięcie rozpoczęło się przemową Dyrektora Szkoły p. Radosława Kaźmierczaka, który powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności gimnazjalistów i ósmoklasistów. Następnie uczniowie prezentowali poszczególne kierunki kształcenia. Ponadto każdy mógł zwiedzać szkołę i zobaczyć pracownie szkolne. W jednej z nich uczestniczki hufca kształcące się w zawodzie Fryzjer przygotowały pokaz fryzur. Chętni mogli skorzystać z usług fryzjerskich naszych podopiecznych.

 

Uczennice w trakcie przygotowywania fryzur

 

Kadra hufca wszystkim zainteresowanym udzielała szczegółowych informacji.

 

Autor tekstu i zdjęć: Kadra hufca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400