2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Kwesta na rzecz Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie”

HP 5-25 Kutno

Uczestniczki hufca przed kwestą

 

W niedzielę 07 kwietnia 2019 r.  uczestnicy 5-25 HP w Kutnie pod opieką wychowawcy przyłączyli się do  akcji Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie „Podziel się dobrem, otwórz serce i portfel”.

 

Hospicjum w Kutnie działa od 1995 roku. Jest to jedyna tego typu organizacja w naszym powiecie. Jego celem jest pomoc i opieka nad ludźmi w terminalnym stanie choroby nowotworowej. Szeroki zakres opieki udzielanej przez hospicjum nie byłby możliwy bez pomocy życzliwych i wrażliwych osób. Hospicjum pomaga chorym w spędzaniu reszty życia w sposób godny, z poszanowaniem ich intymności. Stowarzyszenie poprawia jakość życia chorych, wspiera ich psychicznie i fizycznie. Zapewnia także pomoc duchową jakiej udziela kapelan oraz psycholodzy osobom, które takiej pomocy potrzebują. Psychologowie wspierają nie tylko podopiecznych Hospicjum, ale także członków ich najbliżej rodziny, którzy na co dzień mierzą się z trudami  i cierpieniem chorych. Pacjenci mogą liczyć także na pomoc rehabilitantów.

 

W grudniu 2018 r. zakończono budowę nowego hospicjum stacjonarnego. Obecnie gromadzone są środki finansowe na wyposażenie obiektu m.in. zakup mebli, łóżek, a także na bieżącą działalność i zapewnienie chorym jak najlepszej opieki.

 

Uczestnicy 5-25 HP kwestowali pod jednym z kutnowskich kościołów. Należy przyznać, że kutnianie pokazali, że mają Wielkie Serce.

 

Opis i foto: Jadwiga  Żółtowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400