2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

III Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego w Sieradzu

CEiPM Sieradz, MCK Sieradz, MBP Sieradz, HP 5-16 Sieradz

Sieradzkie Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego

W dniu 09 kwietnia 2019 r. kadra CEiPM, MBP, MCK oraz Hufca Pracy 5-16 wzięła udział w  Trzecich Sieradzkich Targach Pracy i Rozwoju Zawodowego. Organizatorami targów było Starostwo Sieradzkie,  Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w  Sieradzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. 

 

W  trakcie imprezy  Ochotnicze Hufce Pracy promowały swoją działalność oraz oferowały pomoc doradczą z zakresu wyboru zawodu czy poruszania się po rynku pracy. Odwiedzający targi zapoznali się również z ofertą szkoleń organizowanych przez MCK, projektami unijnymi realizowanymi przez CEiPM oraz ofertami pracy pozyskanymi przez MBP.

 

Celem targów było pokazanie różnych dróg prowadzących do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy targów mogli zapoznać się z działalnością i ofertami Powiatowych Urzędów Pracy z Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku i Wielunia, a także propozycjami pracy i oczekiwaniami w stosunku do przyszłych pracowników bezpośrednio od pracodawców. Pracodawcy natomiast mieli kontakt z dużą grupą potencjalnych kandydatów do pracy. Wśród wystawców byli m.in. pracodawcy większych zakładów z regionu takich jak:  Medana Pharma S.A.,PKS Sieradz, McDonald’s, Z. M. Chemitex Sp. z o.o., ,  Ferax Sp. z o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., a także przedstawiciele służb mundurowych (służba więzienna, policja, straż pożarna).

 

Stoisko OHP

 

Zwiedzający targi korzystali także ze wsparcia specjalistów ds. przedsiębiorczości, edukacji i doradztwa zawodowego, które oferowali  przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „OPUS”, Urząd Skarbowy w Sieradzu, ZUS Oddział w Sieradzu, PIP, a  także WODN i CIiPKZ w Sieradzu.

 

Targi odbyły się w Sali „C” budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

 

Tekst: Paulina Stępińska

Zdjęcia: Magdalena Owczarek, nasze.fm

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400