2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Zasady tworzenia biznesplanu”

PPP Aleksandrów Łódzki, PPP Łęczyca

Uczestnicy zajęć

 

W dniu 12.04.2019r. w PPP Aleksandrów Łódzki odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu autorskiego pt. „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”. Program jest kierowany do młodzieży bezrobotnej , poszukującej pracy ale także do absolwentów i osób kończących szkołę. Realizują go pośrednicy pracy z Aleksandrowa Łódzkiego i Łęczycy.

 

Zajęcia były kontynuacją poprzednich dotyczących przedsiębiorczości, a także zakładania własnej działalności gospodarczej. Tematem był biznesplan. Omówione zostało przede wszystkim czym jest biznesplan, dlaczego jest potrzebny. Od czego zacząć opisywanie planu działania własnej działalności, jej rozwoju teraz i w przyszłości.  Jakie dokumenty należy załączyć.

 

Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie szukać pomocy w napisaniu biznesplanu, gdzie można zgłosić się po dofinansowanie do własnej działalności, kto pomoże nam w jej założeniu oraz jak realnie oceniać swoje szanse na utrzymanie się wśród wielu przedsiębiorców.

 

Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem ze strony młodych ludzi.

 

Tekst: Małgorzata Hulewicz– - PPP Aleksandrów Łódzki, Agnieszka Sterlińska- PPP Łęczyca

Zdjęcie:   Małgorzata Hulewicz- PPP

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400