2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja programu autorskiego w Wieluniu

MCK Wieluń

W trakcie pracy

 

Dnia 10 kwietnia 2019 r. w związku z realizowanym przez MCK Wieluń programem autorskim „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” ponownie odwiedzili Przedsiębiorstwo Społeczne przy DPS w Skrzynnie.

 

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy udowodnili, że są przygotowani do podjęcia pracy w tzw. "małym zakładzie pracy" Uczyli się cierpliwości, sumienności dokładności i odpowiedzialności. W nagrodę uczniowie byli zaproszeni na cukrową watę, którą oczywiście przygotowali nam pracownicy wyżej wymienionego zakładu. Założeniem programu „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” jest pomoc uczniom SOSW w Gromadzicach w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

 

Dzięki zdobyciu podstawowej wiedzy na temat rynku pracy poprzez zajęcia z młodzież dotknięta niepełnosprawnością intelektualną uzyska potrzebne wsparcie co pomoże odnaleźć im się na rynku pracy po zakończeniu edukacji.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: SOSZW w Gromadzicach

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400