2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Pro Eko czyli Dzień Ziemi w 5-3 HP

HP 5-3 Łódź

Dzień Ziemi w 5-3 HP i spotkanie z panią sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego

22 kwietnia na świecie obchodzony jest Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji  wychowankowie  5-3 HP postanowili zorganizować promocję działań proekologicznych na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.

 

Zainteresowaliśmy się tematem, gdyż jest to największe  święto ekologiczne obchodzonym od 1970 roku, którego celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Nasze działania zaczęliśmy już pod koniec marca, od warsztatów dotyczących segregacji odpadów oraz właściwego likwidowania elektro-sprzętów. Z masą pytań oraz żądni wiedzy spotkaliśmy się z przedstawicielem UMŁ Wydziału Gospodarki Komunalnej, by dowiedzieć się, jak miasto pomaga mieszkańcom dbać o środowisko oraz w jaki sposób samemu możemy przyczyniać się do zmniejszania zaśmiecenia miasta. Pozyskaliśmy również różnego rodzaju materiały tj. ulotki, broszury, plakaty czy torby wielorazowego użytku niezbędne do naszych dalszych działań.

 

W środę 10 kwietnia pełni werwy ruszyliśmy do Aleksandrowa by szerzyć świadomość proekologiczną wśród mieszkańców miasta oraz … wśród urzędników!! Akcję rozpoczęliśmy od rozdawania ulotek oraz broszur mieszkańcom jak i przedstawicielom Fundacji czy stowarzyszeń. Prowadziliśmy krótki sondaż/ rozmowę z przechodniami dotyczącą ekologii oraz tego czy wiedzą jakie święto obchodzone jest corocznie 22 kwietnia. W trakcie rozmów informowaliśmy mieszkańców, że Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie bardzo wyróżniającym pośród innych dni w roku,  gdyż właśnie tego dnia na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Podsumowaniem naszych działań było spotkanie z panią Iwoną Dąbek, sekretarzem miasta w UM Aleksandrów Łódzki. Rozmawialiśmy z nią nie tylko na temat jak ważne jest segregowanie odpadów oraz o świadomości  proekologicznej mieszkańców, ale zaprosiliśmy UM do corocznego obchodzenia Dnia Ziemi jak i współpracy pro środowiskowej z 5-3 HP. Na zakończenie wizyty przekazaliśmy Pani Sekretarz torbę wielorazowego użytku namawiając do bycia PRO EKO. Zachęcamy wszystkich do dbania o środowisko i o Ziemię, bo ona jest naszym wspólnym dobrem.

 

Tekst :Paulina Major

Zdjęcia: Paulina Major, Małgorzata Hulewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400