2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kim będą w przyszłości

MCIZ Zduńska Wola

Uczestnicy zajęć

 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. doradca zawodowy z MCIZ w Zduńskiej Woli, przeprowadził zajęcia dla młodzieży ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Broszkach. Spotkanie zrealizowano z myślą o młodzieży zainteresowanej poznaniem swoich predyspozycji zawodowych, stojącej przed wyborem przyszłego zawodu.

 

Głównym celem spotkania było poznanie przez młodzież własnych predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru przyszłego zawodu, zwrócenie uwagi młodych osób na wagę i znaczenie planowania własnej drogi edukacyjnej, odkrywanie preferencji związanych z planowaną ścieżką kariery, uświadomienie uczniom ich własnych zasobów, rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości, słabych i mocnych stron oraz ocena cech osobowości i możliwości w procesie planowania kariery zawodowej by  odnaleźć właściwą dla siebie ścieżkę rozwoju zawodowego.

 

Wybór przyszłego zawodu przez ucznia to bardzo ważna sprawa, która będzie decydowała o przyszłości, szczęściu i zadowoleniu z życia. Pierwsze podstawy do pomocy w wyborze zawodu powinni tworzyć rodzice poprzez właściwe ukierunkowanie zainteresowań młodego człowieka. Wybór dokonywany przez młodzież wyznacza kierunek, przyszłość pracy zawodowej, stąd ma znaczny wpływ na dalszy bieg życia, a co za tym idzie, zadowolenie z wykonywanej pracy.

 

Tekst: M. Niezgodzka – doradca zawodowy MCIZ w Zduńskiej Woli

Zdjęcie: SP w Broszkach

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400