2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Integracja uczestników Hufca 5-20 z przedszkolakami

HP 5-20 Wieruszów

Zdjęcie pamiątkowe

 

10 kwietnia br. uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy z Wieruszowa wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji sadzenia roślin w Przedszkolu Publicznym Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Wieruszowie.

 

Uczestnicy i wychowawca hufca w trakcie pracy

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego konkursu „Aktywność - dobry wybór”, którego celem jest rozwijanie i upowszechnianie dobroczynnej aktywności społecznej młodzieży OHP. Akcji towarzyszy promowanie pozytywnych i prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, aktywna integracja w społeczności lokalnej oraz ingerencja w środowisko przyrodnicze poprawiająca walory estetyczne wybranego miejsca.  

 

Przedszkolaki sadzą kwiatuszki

 

Młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, będąca uczniami szkoły zawodowej oraz szkoły branżowej I stopnia wybrała się z wizytą do Przedszkola Sióstr Jadwiżanek. Po przybyciu na miejsce przywitała nas rozweselona grupa dzieci wraz z siostrami zakonnymi: Marią i Bernadetą. Przyjęto nas bardzo gościnnie. Dzieci pokazały starszej młodzieży piękny ogród mieszczący się na terenie przedszkola, w którym spędzają sporo czasu biegając i bawiąc się.

 

 

Wzorowy przebieg prac w ogrodzie na terenie przedszkola

 

Po zapoznaniu, przystąpiliśmy do sadzenia kwiatuszków, bukszpanów, iglaków na rabatkach w ogrodzie. Maluszki czerpały ogromną radość z wykonywania tej czynności. Następnie dzieci z pomocą starszych kolegów i koleżanek, wspólnie podlewali posadzone kwiatki i krzewy. Przedszkolaki obiecały nam, że będą pielęgnować posadzone roślinki. 

 

Podlewanie zasadzonych roślinek

 

Serdecznie dziękujemy siostrom zakonnym za możliwość przeprowadzenia akcji na terenie przedszkola. Mamy nadzieję, że w przyszłości nadarzy się okazja do ponownego spotkania.

 

Pragniemy również podziękować Kamili Wróblewskiej za sadzonki roślin przeznaczone na ten cel.

 

Tekst i zdjęcia:

Kadra Hufca Pracy 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400