2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Targi Pracy i Edukacji w Opocznie

MCK Opoczno

Uroczyste otwarcie Targów Pracy przez Starostę Opoczyńskiego pana Marcina Baranowskiego

W dniu 11.04.2019r. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie było współorganizatorem Targów Pracy i Edukacji. Przedsięwzięcie powstało przy współudziale Starostwa Powiatowego w Opocznie, Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

 

Istotnym jest, iż tegoroczne Targi są czwartymi organizowanymi przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem Powiatowym w Opocznie, natomiast X organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie.

 

Stoisko MCK OHP w Opocznie od prawej doradca zawodowy MCIZ w Piotrkowie Tryb. Katarzyna Wojciechowska, doradca zawodowy MCK OHP w Opocznie Małgorzata Łysik i pośrednik pracy MCK OHP  w Bełchatowie Joanna Jaguścik

 

Targi kierowane były do młodzieży uczącej się, nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej i poszukującej pracy. Targi poprowadził Pan Łukasz Dedyński- Kierownik Zespołu Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Opocznie. Po przywitaniu zaproszonych Gości, Wystawców oraz osób zwiedzających, uroczystego otwarcia dokonał Pan Starosta- Marcin Baranowski. Na zorganizowanych Targach mieliśmy przyjemność gościć również media lokalne.

 

Młodzież odwiedzająca stoiska wystawców

 

Celem zorganizowanych Targów Pracy i Edukacji było wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat uczelni i szkół policealnych oraz proponowanych przez nie kierunków kształcenia, w tym zasad rekrutacji i specyfiką kolejnych etapów edukacji. W tegorocznych Targach wzięło udział ok. 50 wystawców, w tym m.in. lokalne szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, pracodawcy, Agencje Pracy, Instytucje Rynku Pracy oraz Stowarzyszenia i Fundacje.

 

ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Maz.

 

Targi Pracy i Edukacji zorganizowane w Opocznie, okazały się po raz kolejny trafnym przedsięwzięciem, zorganizowanym na rzecz opoczyńskiej młodzieży, czego dowodem było zainteresowanie przedstawianymi ofertami, okazywane zadowolenie z poszerzenia swojej wiedzy w interesujących młodzież tematach i chęć uczestnictwa w podobnych spotkaniach.

 

Młodzież zwiedzająca stoiska

 

Dziękujemy serdecznie Wystawcom oraz wszystkim Uczestnikom tegorocznych Targów za przybycie.

 

Tekst i zdjęcia: Ewelina Karbownik- pośrednik pracy, Małgorzata Łysik- doradca zawodowy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400