2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Uczestnik Hufca Pracy w Zduńskiej Woli po raz drugi „Człowiekiem Roku”

HP 5-15 Zduńska Wola

Aktywny Hufca Pracy Przemysław Frąc z dyplomem i statuetką

Aktywny Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Przemysław Frąc po raz drugi został zwycięzcą plebiscytu „Człowiek Roku 2018” powiatu łaskiego, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”.

 

Celem Plebiscytu „Dziennika Łódzkiego” i „Expressu Ilustrowanego” było wyłonienie w drodze głosowania osób, które w minionym, 2018 roku, wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Uczestnik Hufca Pracy został nominowany za wielkie serce, występy na lokalnych imprezach okolicznościowych i udział w akcjach charytatywnych oraz oryginalną promocję swojego miasta - Łasku. Jest to szczególne wyróżnienie dla młodego człowieka. Postawa uczestnika zachęca innych uczniów do rozwijania swoich pasji, udziału w konkursach, bezinteresowności, zaangażowania, otwartości na współpracę.

 

 

Dyplom „Człowieka Roku 2018”

 

Akcja podsumowana została 29 marca 2019r w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w trakcie uroczystej gali, podczas której laureaci ze wszystkich miast i powiatów, odebrali  piękne statuetki, dyplomy i nagrody. Ze względu na trwające w tym czasie kursy zawodowe, uczestnik Hufca Pracy odebrał nagrodę w miniony piątek 12 kwietnia.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Przemysław Frąc

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400