2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wyjście na ściankę wspinaczkową

HP 5-8 Radomsko

W dniu 12.04.2019r. odbyło się wyjście uczestników hufca do Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. Celem wycieczki było sprawdzenie się na ściance wspinaczkowej.

 

Ścianka wspinaczkowa w naszym mieście cieszy się dużą popularnością również wśród naszych uczestników. Młodzież z chęcią korzysta z alternatywnej dyscypliny sportowej jaką jest wspinaczka. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się na różnych torach wspinaczkowy, na tych, które już znają jak i na nowo powstałych.

Uczestnicy na ściance wspinaczkowej

 

 

Młodzież z chęcią się wspinała i czeka na kolejne wyjścia na ściankę. Taka forma aktywności bardzo im się podoba.

 

Tekst: Agnieszka Kotarba

Zdjęcia: Monika Kałka- Palarz

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400