2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

Aleksandra, Emilia i Patrycja podczas wykonywania pracy plastycznej

Jak co roku, uczestnicy Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wzięli udział w regionalnych eliminacjach do XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Zadaniem młodzieży było wykonanie pracy plastycznej, której tematem - myślą przewodnią były słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie podczas I Pielgrzymki do Polski 2 czerwca 1979r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

 

Celem udziału młodzieży w konkursie  było przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II; propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży; rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii; rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia. W dniu 15.04.2019r.

 

Zwycięskie prace plastyczne uczestników Hufca Pracy w Zduńskiej Woli

 

Kadra Hufca Pracy wytypowała 6 prac plastycznych, które zostały przekazane  Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi, w celu wyłonienia wojewódzkich laureatów.

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Siemińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400