2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Hufcowy Konkurs na Stroik Wielkanocny

HP 5-25 Kutno

Prace konkursowe naszych uczestników

Dnia 17 kwietnia 2019 r. wśród 10 uczestników 5-25 HP w Kutnie wyłoniono zwycięzców w Konkursie na Stroik Wielkanocny. Celem konkursu było kultywowanie zwyczajów występujących w polskiej kulturze chrześcijańskiej oraz rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastycznej.

 

Młodzież miała możliwość rozwijania aktywności i pomysłowości poprzez zastosowanie różnych technik. Konkurs był skierowany do uczestników hufca. Każdy uczestnik mógł wykonać jedną pracę w dowolnej technice i dowolnej wielkości.

 

Młodzież wykazała się dużą pomysłowością w komponowaniu stroików. Stroiki przez nich wykonane mogą ozdobić niejedno wnętrze wprowadzając w ciepły, radosny i rodzinny nastrój Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Opis i foto: Joanna Głogowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400