2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wielkanocny stroik

HP 5-15 Zduńska Wola

Prace nadesłane na Konkurs artystyczny „Wielkanocny stroik”

Trudno jest sobie wyobrazić Wielkanocne Święta bez stroików i dodatków, które tworzą niepowtarzalną atmosferę. W dniu 19.04.2019r. w Hufcu Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli podsumowano Konkurs „Wielkanocny stroik”.

 

Od lewej: Małgorzata Łuczak-Pracodawca Zakładu Piekarniczo Cukierniczego AsPal w Poddębicach, Kinga Serafińska-autorka „Jaja wielkanocnego z masy cukrowej”, Komendant Hufca Romuald Krystyniak, Katarzyna Wajman-Wychowawca Hufca Pracy 

 

Prace konkursowe wykonane zostały przez młodocianych cukierników i piekarzy z Zakładu Piekarniczo-cukierniczego AsPal z Poddębic i Piekarni Grejdi ze Zduńskiej Woli oraz fryzjerki z Zakładu Fryzjerskiego A.Janiak w Poddębicach.

 

Zwycięska praca Małgorzaty Burskiej z Zakładu Fryzjerskiego A.Janiak w Poddębicach

 

Tematem konkursu było „wielkanocne jajo”. Dzięki pomysłowości uczestników powstały wyjątkowe dekoracje z masy cukierniczej, ciasta chlebowego oraz kwiatów i wstążek. Komisja konkursowa w składzie: Komendant Hufca 5-15 w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak, Wychowawca Joanna Siemińska, Wychowawca Katarzyna Wajman, Wychowawca Barbara Nowak wyłoniła laureatów: I miejsce  zajęła Małgorzata Burska z ZSP w Poddębicach II  miejsce  Adrian Gosiński z ZSP w Poddębicach, III miejsce  Karolina Torzewska z ZSP w Poddębicach.

 

II m-ce praca Adriana Gosińskiego z Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego AsPal w Poddębicach

 

Jury wyróżniło również prace Emilii Brzezińskiej z ZSAZ ZDZ w Zduńskiej Woli, Kingi Serafińskiej z ZSP w Poddębicach oraz Julity Okoń z ZSAZ ZDZ w Zduńskiej Woli. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy.

 

III m-ce praca Karoliny Torzewskiej z Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego AsPal w Poddębicach

 

Celem zorganizowanego przez Hufiec Pracy konkursu było rozwijanie różnorodnych form twórczości młodzieży oraz pielęgnowanie tradycji świątecznych.

 

Tekst: Katarzyna Wajman

Zdjęcia: Joanna Siemińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400