2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Międzyhufcowy Turniej Tenisa Stołowego

HP 5-15 Zduńska Wola

W dniu 24.04.2019r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował Międzyhufcowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży OHP. Partnerem imprezy był Hufiec Pracy 5-16  w Sieradzu.

 

Uczestnicy Hufca Pracy 5-15 i Hufca Pracy  5-16 podczas rozgrywek

Otwarcia turnieju dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak. Z regulaminem i zasadami gry w tenisa stołowego zapoznał młodzież Bogdan Pabich – Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego Start Zduńska Wola. Nad sprawnym i szybkim przebiegiem całego turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: Bogdan Pabich-Sędzia Główny Turnieju, Romuald Krystyniak-Przewodniczący Komisji, oraz Komendant Hufca w Sieradzu Jolanta Pietrzak, Wychowawca Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Joanna Siemińska, Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman, oraz były Wychowawca Hufca Pracy Andrzej Nowak.

 

Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom: 3m. Łukaszowi Mes (HP 5-15), 2m. Jakubowi Okoniowi (HP 5-15), 1m. Adamowi Woźniakowi (HP 5-15) przez Komendanta Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romualda  Krystyniaka, Komendanta Hufca Pracy w Sieradzu Jolantę Pietrzak oraz Prezesa IKS  Start Bogdana  Pabicha

 

Mecze rozgrywane były do trzech zwycięskich pojedynków. Przebiegały w ciepłej, serdecznej atmosferze zgodnie z zasadami „fair play”.Do końca zmagań duch walki nie opuścił żadnego z uczestników.    W kategorii dziewcząt wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – Anna Kroczyńska (Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli), II miejsce – Patrycja Okoń (Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli) III miejsce – Natalia Owczarek (Hufiec Pracy 5-16 w Sieradzu). W kategorii chłopców: I miejsce – Adam Woźniak (Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli), II miejsce –Jakub Okoń  (Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli), III miejsce –Łukasz Mes (Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli). Wszyscy  zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe przygotowane przez kadrę Hufca Pracy w Zduńskiej Woli i Hufca Pracy w Sieradzu.

 

Organizatorzy Turnieju, Partnerzy, Prezes IKS Start, uczestnicy turnieju

 

Turniej odbył się w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Na zakończenie rozgrywek Komendanci Hufców Pracy 5-15 Romuald Krystyniak i 5-16 Jolanta Pietrzak pogratulowali zwycięstwa uczestnikom oraz wręczyli pisemne podziękowania Bogdanowi Pabichowi – prezesowi IKS Start Zduńska Wola oraz Andrzejowi Nowakowi – byłemu wychowawcy Hufca Pracy za pomoc w organizacji turnieju. Głównym celem zorganizowanego przez Hufiec Pracy turnieju była popularyzacja gry w tenisa stołowego oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

 

Tekst: Katarzyna Wajman,

Zdjęcia: Joanna Siemińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400