2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Targi Pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Aleksandrowie Łódzkim.

PPP Aleksandrów Łódzki, PPP Łęczyca, HP 5-3 Łódź

Uczestnicy Targów Pracy

W dniu 24.04.2019 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Aleksandrowie Łódzkim odbyły się Targi Pracy zorganizowane przy współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Łęczycy oraz Hufcem pracy 5-3 z Łodzi.

 

Targi te zorganizowane zostały głównie z myślą o ludziach młodych, którzy poszukują pracy lub pozostają bezrobotni.

 

Podczas Targów swoje oferty pracy zaprezentowały agencje pracy oraz lokalni pracodawcy. Poszukiwani byli pracownicy na stanowiska produkcyjne, magazynowe, kierowcy wózków widłowych, ale również stanowiska wymagające wiedzy fachowej m.in. Inżynier organizacji i planowania produkcji. Największe zainteresowanie wśród młodych ludzi wzbudzała oferta pracy na stanowisko Konsultant telefoniczny- Rower miejski.

 

Indywidualna rozmowa rekrutacyjna

 

Uczestnicy Targów Pracy w Aleksandrowie mogli bezpośrednio spotkać się, porozmawiać z przedstawicielami firm i Agencji Pracy, oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków zatrudnienia, obowiązków jakie będą pełnić, a także wynagrodzenia.

 

Paulina Major w rozmowie z przyszłym uczniem OHP

 

W czasie trwania Targów Pracy odbyły się również konsultacje z Pauliną Major z Hufca Pracy 5-3. Osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się o warunkach rekrutacji, jakie kryteria musi spełniać kandydat na uczestnika Hufca Pracy. Gdzie można odbywać praktyki, jak wygląda kształcenie, ile czasu trwa.

 

Mini spotkanie informacyjne o szkoleniach

 

Pośrednicy pracy zaprezentowali również oferty pracy z własnej bazy, oraz przedstawili usługi , jakie świadczą Punkty Pośrednictwa Pracy. Odbyło się również mini spotkanie informacyjne odnośnie rekrutacji do „Od  szkolenia do zatrudnienia- YEI” oraz „Ginące zawody”.

 

Targi Pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży kończącej edukację w szkole średniej i poszukującej swojego pierwszego zatrudnienia.

 

Tekst: Małgorzata Hulewicz-PPP A.Ł, Agnieszka Sterlińska- PPP Łęczyca, Paulina Major HP 5-3

Foto: Agnieszka Sterlińska , Małgorzata Hulewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400