2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Jak zostać strażakiem ?

MCK Wieluń

Podczas prezentacji

 

W związku z prowadzonym cyklem spotkań „praca w służbach mundurowych” oraz  w ramach współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wieluńskiego pracownicy MCK Wieluń zaangażowali się w działania na rzecz powstania młodzieżowej i dziecięcej drużyny przy Ochotniczej Starzy Pożarnej w Skrzynnie wśród uczniów z Szkoły Podstawowej w Skrzynnie.

 

Pierwszym krokiem dla zachęcenia dzieci były zorganizowane pokazy bojowe przez młodzieżową i dziecięcą drużynę przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie. Podczas pokazów w dniu 24 kwietnia 2019 r. zaprezentowano tzw. bojówkę, symulacje postepowania podczas wypadku samochodowego i usuwania os oraz defiladę.  Może wśród zebranej młodzieży znajdą się osoby, które zainteresowane tematyką pożarnictwa, swoja karierę zawodową zwiążą z stażami pożarnymi lub innymi służbami mundurowymi.

 

Symulacja wypadku drogowego

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Radio Ziemi Wieluńskiej

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400