2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

MCK w Łasku na Powiatowych Targach Edukacyjnych

MCK Łask, MCIZ Zduńska Wola

Doradca zawodowy MCK ŁASK informujący młodzież o działalności jednostek

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łasku oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli w dniu 25 kwietnia 2019 r. zaprezentowało swoje stoisko oraz działalność Ochotniczych Hufców Pracy biorąc udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.

 

Targi organizowane są, aby pomóc gimnazjalistom oraz 8 kl. szkoły podstawowej w dokonywaniu wyboru szkół ponadgimnazjalnych o ponadpodstawowych. Wielkimi krokami nadchodzi moment podejmowania ważnych decyzji o dalszym kierunku edukacji tegorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Wybór dalszego kształcenia, jak i zawodu dla młodych ludzi jest niezwykle trudnym wyborem, a jest to przecież jedna z najważniejszych decyzji życiowych. Wielu młodych ludzi potrzebuje informacji i porad, które pomogą im odpowiedzieć na pytanie „Co robić w życiu?”, „Gdzie znaleźć pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia”, a także „Gdzie zbadać swoje preferencje i predyspozycje zawodowe”.

 

Podczas targów swoje oferty edukacyjne zaprezentowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łaskiego. Ponadto, swoje stoiska wystawiły też służby mundurowe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne jednostki z terenu powiatu łaskiego.

 

Stoisko OHP

 

Targi były  doskonałą okazją do spotkań, rozmów i dyskusji dotyczących szkolnictwa, kursów zawodowych oraz podjęcia pracy tymczasowej dla uczniów tj. np. roznoszenie ulotek. Możliwość rozmów z przedstawicielami stoisk, nauczycielami i uczniami, analiza oferty edukacyjnej oraz perspektyw rozwoju, pozwoli młodzieży podjąć decyzję o dalszej drodze edukacji i dokonaniu właściwego wyboru szkoły.

 

MCK Łask i MCIZ Zduńska Wola podczas targów zapoznało uczniów ze swoją działalnością, zaprosiło uczniów na indywidulane oraz grupowe spotkania, które odbywają się w MCK OHP w Łasku oraz poinformowało o możliwości skorzystania z usług doradcy zawodowego, czy pośrednika pracy.

 

Tekst i zdjęcia :Agnieszka Kobiera – MCK Łask, POWIAT ŁASKI

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400