2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wojewódzki etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019 ” w kategorii: prawo pracy i przestrzeganie przepisów BHP

Łódzka WK OHP

Uroczyste powitanie uczestników Konkursu. Od prawej: Krzysztof Barański i Marek Kostrzewski – OIP w Łodzi, p. Dominika Walicka – Wicedyrektor CKUiZ w Łodzi.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Łódzka Wojewódzka Komenda OHP przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego    w Łodzi oraz Hufca Pracy 5-5 w Łodzi przeprowadziła wojewódzki etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii konkursowej prawo pracy i przestrzeganie przepisów BHP.

 

Testy przygotowywali specjaliści BHP i prawa pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, którzy wsparli działania ŁWK OHP związane z organizacją i przebiegiem konkursu.

 

Do konkursu przystąpiło 28 uczestników z Hufców Pracy województwa łódzkiego i 1 uczestnik    z CKiW OHP w Dobieszkowie.

 

Uczestnicy z województwa łódzkiego w trakcie rozwiązywania testu

 

Młodzież wykazała się bardzo wysokim poziomem wiedzy i potrzebna była dogrywka w celu wyłonienia laureatów II i III miejsca.

 

Komisja konkursowa w składzie: Marek Kostrzewski – Starszy Inspektor - Główny Specjalista OIP w Łodzi, Krzysztof Barański – Starszy Radca OIP w Łodzi oraz Kinga Gudanis – specjalista ds. kształcenia i wychowania ŁWK OHP, po sprawdzeniu wszystkich testów i podliczeniu punktów ogłosiła wyniki konkursu:

·                     I miejsce Natalia Mamrot z 5-2 HP w Piotrkowie Trybunalskim,

·                     II miejsce Emilia Brzezińska z 5-15 HP w Zduńskiej Woli,

·                     III miejsce Zuzanna Makówka z 5-16 HP w Sieradzu.

 

Laureatki wojewódzkiego etapu konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” z zakresu prawa pracy i przestrzegania przepisów BHP, od lewej: p. Dominika Walicka – wiece Dyrektor CKUiZ w Łodzi, Natalia Mamrot z 5-2 HP, Emilia Brzezińska z 5-15 HP, Zuzanna Makówka z 5-26 HP, Marek Kostrzewski – OIP w Łodzi, Mirosław Wojciechowski – Łódzka WK OHP.

 

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które młodzieży wręczyli Marek Kostrzewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, p. Dominika Walicka – wicedyrektor CKUiZ w Łodzi oraz Mirosław Wojciechowski – Główny specjalista ds. kształcenia i wychowania ŁWK OHP.

 

Wszyscy uczestnicy wojewódzkiego etapu konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” z zakresu prawa pracy i przestrzegania przepisów BHP wraz z przedstawicielami OIP w Łodzi, CKUiZ w Łodzi, ŁWK OHP w Łodzi oraz wychowawcami.

 

Na zakończenie Wojewódzkiego etapu konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii konkursowej prawo pracy i przestrzeganie przepisów BHP w imieniu Wojewódzkiego Komendanta Łódzkiej WK OHP Barbary Stanisławy Günther  Główny specjalista ds. kształcenia i wychowania ŁWK OHP Mirosław Wojciechowski złożył serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu.

 

Tekst i zdjęcia: Kinga Gudanis

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400