2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – „Unia Europejska bez tajemnic”

HP 5-5 Łódź

Nikola, która zajęła I miejsce

W dniu 07.05.2019r. Uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w Łodzi sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej. Konkurs wiedzy pt. „Unia Europejska bez tajemnic” zawierał 11 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Hufca i skierowany był dla uczniów ósmej klasy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych CKZ i U w Łodzi.

 

Po rozwiązaniu testu wychowawca sprawdził wszystkie prace oraz podliczył, a następnie zsumował uzyskane punkty. Zakończeniem przedsięwzięcia było omówienie z uczestnikami konkursu wszystkich pytań w celu zweryfikowania swojej wiedzy i udzielonych odpowiedzi. Zwyciężczynią została Nikola, która udzieliła najwięcej  poprawnych odpowiedzi.

 

Partycypacja młodzieży w konkursie  miała na celu przede wszystkim upowszechnienie wśród młodych osób wiedzy nt. Unii Europejskiej oraz przypomnienie, że w tym roku minęła 15 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki omówionym zagadnieniom w podsumowaniu konkursu młodzież zwróciła uwagę, jak ważne jest bycie członkiem tak ważnej dla Europy Wspólnoty.

 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400