2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników WTZ

MCK Łask. MCIZ Zduńska Wola

Młodzież podczas zajęć

W dniu 09 maja 2019 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasku grupa podopiecznych WTZ wzięła udział w warsztatach grupowych przeprowadzonych przez doradców zawodowych OHP – Magdalenę Niezgodzką z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli oraz Agnieszkę Kobiere z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku.

 

Temat warsztatów to „Integracja grupy – informacje o sobie, ważne do projektowania przyszłości”. Celem spotkania było poznanie uczestników zajęć, kształcenie umiejętności komunikowania się, rozwijania wyobraźni i empatii, a także doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Podczas zajęć uczestnicy WTZ mogli nauczyć się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, stresujących oraz w przypadku agresji.

 

Doradcy prowadzący zajęcia poprzez rozmowę z uczestnikami oraz ćwiczenia grupowe i indywidualne przekazywali informacje na temat prawidłowej komunikacji interpersonalnej, mowy werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia warsztatowe uczyły motywowania do podejmowania konstruktywnych działań dotyczących przyszłych wyborów zawodowych i poszukiwania pracy. Spotkanie dało też możliwość odkrycia podobieństwa pomiędzy uczestnikami, a także pozwoliło zmniejszyć odczucia wyobcowania. Dzięki temu każdy z uczestników mógł poczuć się pewny siebie, potrzebny, rozumiany, zdolny do budowania poprawnych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kobiera – MCK ŁASK, WTZ ŁASK

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400