2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Udział jednostek CEiPM w Łodzi w akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

PPP Aleksandrów Łódzki, PPP Łęczyca, MCIZ Łódź

Akcja „Europejski Punkt Informacyjny”

CEiPM w Łodzi wytypowało do realizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich trzy jednostki: PPP w Aleksandrowie Łódzkim, PPP w Łęczycy oraz MCIZ Łódź. W dniu 10 maja 2019r. jednostki zorganizowały wspólne przedsięwzięcie pod nazwą „PRACUJ DZIĘKI UNII”. Przedsięwzięcie odbyło się na terenie działania PPP Aleksandrów Łódzki. Zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu pośredników pracy z Aleksandrowa Łódzkiego i z Łęczycy przy wsparciu doradcy zawodowego MCIZ Łódź.

 

W ramach przedsięwzięcia, pracownicy jednostek przeprowadzili akcję informacyjno-promocyjną pn. „Europejski Punkt Informacyjny”. Polegała ona na bezpośrednim dotarciu do mieszkańców Aleksandrowa z promocją działań OHP w kontekście przedsięwzięć realizowanych dzięki środkom unijnym.

 

Promocja projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia”

 

Szczególny nacisk został położony na zaprezentowanie rezultatów realizowanych przez OHP projektów unijnych. Pracownicy informowali także o możliwości wzięcia udziału w obecnie realizowanym projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia”. Znaczna część osób w wieku dojrzałym szukała informacji dla swoich dzieci wkraczających w życie zawodowe.

 

Uczestnicy spotkania pn. „Pracuj w Unii”

 

Po akcji informacyjno-promocyjnej, zorganizowano spotkanie dla młodzieży poszukującej pracy pn. „Pracuj w Unii”. Pośrednicy pracy udzielili uczestnikom szczegółowych informacji dotyczących metod poszukiwania pracy poza granicami kraju. Odpowiedzieli także na pytania uczestników związane z tematyką podejmowania zatrudnienia za granicą. Doradca zawodowy uzupełnił wypowiedzi pośredników o zagadnienia dotyczące kwestii związanych z poprawnym konstruowaniem dokumentów aplikacyjnych.

 

Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie młodzieży, że usługi oferowane przez poszczególne jednostki CEiPM, szczególnie dzięki wykorzystaniu środków unijnych mogą jej pomóc w zapoczątkowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej. Należy dodać, że wspólne przedsięwzięcie jednostek OHP cieszyło się w dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

 

Tekst : Beata Zakrzewska-doradca zawodowy MCIZ w Łodzi, Małgorzata Hulewicz–pośrednik pracy PPP Aleksandrów Łódzki, Agnieszka Sterlińska–pośrednik pracy PPP Łęczyca

Zdjęcia: Agnieszka Sterlińska - pośrednik pracy PPP Łęczyca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400