2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja programu autorskiego w MCK Wieluń

MCK Wieluń

Pracownik MCK Wieluń z uczniami z Gromadzic

 

Dnia 10 maja 2019 r. w ramach realizacji programu autorskiego  pracownicy wieluńskiej jednostki OHP zorganizowali uczniom z SOSW w Gromadzicach zajęcia biurowe w swojej jednostce. W czasie spotkania młodzież miała możliwość korzystania m.in. z ksero, drukarki i bindownicy. W trakcie wizyty uczniowie pomagali pracownikom OHP w  segregowaniu dokumentów i przygotowywaniu ankiet.

 

Założeniem programu autorskiego jest pomoc   uczniom SOSW w Gromadzicach w przygotowaniu do wejścia  na rynek pracy.  Dzięki zdobyciu podstawowej wiedzy na temat rynku pracy poprzez zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy młodzież dotknięta niepełnosprawnością intelektualną uzyska potrzebne wsparcie co pomoże odnaleźć im się po zakończeniu edukacji. 

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400