2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Dzień Europy w Hufcu Pracy w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów, MCK Wieruszów

Uczniowie podczas zajęć w ramach programu „Barwy Europy- jestem pełnoprawnym Europejczykiem”

 

9 maja obchodzimy Dzień Europy, upamiętniający rocznicę tzw. deklaracji Schumana. Z tej okazji w dniu 10 maja w świetlicy Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie odbyły się zajęcia w ramach programu autorskiego „Barwy Europy- jestem pełnoprawnym Europejczykiem”, których tematyką była Unia Europejska- Święto Dnia Europy. Głównym celem zajęć było omówienie struktur, organizacji, instytucji, symboli UE i prawa europejskiego oraz poznanie korzyści wynikających z członkostwa w UE.

 

„Dzień Europejski” służy kształtowaniu i doskonaleniu wielu umiejętności, kształtowaniu wartości, postaw i poglądów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania uczniów w dorosłym życiu w zintegrowanej Europie.

 

Warto zaznaczyć, że Polska wstąpiła do wspólnoty 1 maja 2004 roku co oznacza, że w tym roku obchodziliśmy piętnastą rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Uczniowie obecni na dzisiejszych zajęciach zdecydowaną większość swojego życia przeżyli jako pełnoprawni obywatele Unii.

 

 

 

Uczniowie w trakcie uzupełniania kart pracy

 

Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia ważnych informacji na temat Unii Europejskiej oraz krótkiej charakterystyki państw członkowskich. Następnie doradca zawodowy MCK Aldona Hoja-Kozera przeprowadziła warsztaty dla młodzieży, podczas których uczniowie HP zapoznali się z tematyką unijną oraz z zawodami popularnymi w krajach Europy. Na koniec uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą poprzez wypełnienie ankiet i kart pracy.

 

Patrząc na pełne młodzieńczego entuzjazmu zdjęcia z zajęć świetlicowych nabieramy przekonania, że organizowanie spotkań o tematyce unijnej ma swoje uzasadnienie. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, poszerzenia i sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej edukacji europejskiej.

 

Tekst i zdjęcia:

Kadra z HP 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400