2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP 5-23 podczas testu o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich

 

Dnia 10 maja 2019 roku w Hufcu Pracy 5-23 w Skierniewicach w związku z trwającymi Dniami Funduszy Europejskich połączonymi z obchodami 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich.

 

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczestników tematyką Unii Europejskiej, jej instytucjami oraz funduszami. Młodzież miała szansę pogłębić swoją wiedzę o Unii Europejskiej a także wiedzę w zakresie Funduszy Europejskich. Ponadto konkurs ten miał na celu zainteresowanie młodych ludzi możliwościami pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich a także rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji o Funduszach Europejskich.

 

W konkursie wzięli udział uczestnicy hufca, którzy  zmierzyli się z dwuczęściowym testem. Część pierwsza testu objęła tematyką ogólne informacje na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, druga część dotyczyła tematyki Europejskich Funduszy Społecznych. Uczestnicy nasi wykazali się dużą znajomością tematu. Naszym uczestnikom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję iż konkurs zachęci naszą młodzież do dalszego pogłębiania wiedzy.

 

Tekst i zdjęcia : Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400