2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konferencja „Dialog pokoleń” na piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskieg

MCIZ Piotrków Tryb.

Pracownicy CEiPM OHP w Piotrkowie Trybunalskim podczas konferencji

14 maja 2019 roku na piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja pt. „Dialog pokoleń- nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego”. Konferencja została zorganizowana przy współpracy władz uczelni i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Głównym celem spotkania było pokazanie różnic międzypokoleniowych funkcjonujących na rynku pracy. Rozwiązania dotyczące podnoszenia jakości dialogu oraz efektywności doradztwa zawodowego i edukacji zaprezentowali zaproszeni goście podczas panelu wykładowego: doradcy zawodowi ze szkół, Urzędu Pracy i instytucji rynku pracy (OHP, WUP), przedstawiciel Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi i Stowarzyszenia „Euro-Centrum” w Piotrkowie Tryb. Tematyka wystąpień była ciekawa i różnorodna.

 

Doradca zawodowy- Katarzyna Cander zaprezentowała temat aktywizacji zawodowej młodzieży NEET oraz doświadczeń w pracy z tą trudną grupą w projektach realizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Katarzyna Cander podczas wystąpienia na temat młodzieży NEET

 

Po części wykładowej odbyły się warsztaty dla doradców zawodowych i studentów dotyczące współczesnych ścieżek kariery. Toczyła się również dyskusja na temat rynku pracy i postaw młodych pracowników oraz tego, że rynek pracownika to mit.

 

Konferencję podsumowali wykładowca akademicki- dr Maria Szymańska oraz kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Tryb. – Violetta Promny.

 

Artykuł: Katarzyna Cander

Zdjęcia: portal e-piotrkow.pl, Monika Pawłowska Mastalerz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400