2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

HP 5-15 Zduńska Wola

Uczestnicy panelu dyskusyjnego

W dniu 14.05.2019r.Kadra Hufca 5-15 w Zduńskiej Woli na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli uczestniczyła w Konferencji pt.” Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-działania praktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka”.

 

W konferencji wzięli udział  wychowawcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele oświaty i instytucji zajmujących się profilaktyką i wychowaniem, ale przede wszystkim do młodzież.

 

Romuald Krystyniak - Komendant Hufca w Zduńskiej Woli z Wychowawcami: Katarzyną Wajman i Barbarą Nowak podczas konferencji

 

Przybyłych  gości powitała Mirosława Jakubowska- Dyrektor MOPS Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Wykłady poprowadzili specjaliści: prof. Jerzy Krzyszkowski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, wykładowcy Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, pracownik socjalny Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, sędzia i mediator Sądu Okręgowego w Sieradzu.

 

Po części wykładowej odbył się panel dyskusyjny.  

 

Tekst: Katarzyna Wajman

Zdjęcia: Nasze fm, Społeczna Akademia Nauk

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400