2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty doskonalące w Kutnie

HP 5-25 Kutno

W dniu 21.05.2019 r. uczestnicy klasy trzeciej 5-25 HP w Kutnie brali udział w warsztatach doskonalących z zakresu wejścia na rynek pracy po ukończeniu nauki w szkole. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Katarzyńska z MCK w Kutnie.

 

Młodzież miała okazję poznać formę przygotowania dokumentów aplikacyjnych takich jak: CV i list motywacyjny oraz jak przygotować się i prowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Dla tej samej grupy prowadzone były w br. warsztaty doskonalące na temat zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Chcemy aby młodzież po ukończeniu nauki była dobrze przygotowana do swobodnego poruszania się po rynku pracy.

 

Tekst: H. Adamska – Kamińska

Foto:  J. Głogowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400