2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

35 lat „Przystani” w Sieradzu

CEiPM Sieradz,HP 5-16 Sieradz

Gratulacje składają: Dyrektor CEiPM Karol Owczarek i Komendant HP Jolanta Pietrzak

W dniu 18 maja 2019 r. Dyrektor CEiPM Karol Owczarek i Komendant HP 5-16 Jolanta Pietrzak wzięli udział w obchodach XXXV – lecia istnienia Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” w Sieradzu, które miały miejsce w Sali C sieradzkiego starostwa.

 

Od wielu lat Ochotnicze Hufce Pracy współpracują ze stowarzyszeniem oraz Prezesem  panem Władysławem Kelerem w zakresie szerzenia idei trzeźwości i zdrowego trybu życia wśród młodzieży.

 

35. rocznica działalności klubu była okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek osobom, które wspomagają jego działalność. Podziękowania za wsparcie inicjatyw podejmowanych przez  stowarzyszenie dla Ochotniczych Hufców Pracy na ręce Dyrektora CEiPM Karola Owczarka i Komendanta Hufca Pracy Jolanty Pietrzak wręczył Prezes Władysław Keler.

 

 

Zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości

 

Były podziękowania, gratulacje oraz życzenia na kolejne lata działalności. Wieczorem odbył się bal abstynencki, na którym bawiło się około 350 osób.

 

Tekst. Magdalena Owczarek

Foto: powiat sieradzki

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400